<<قبلی<<

تپه سیلک

ظرف سفالی بزرگ منقوش- تپه سیلک- هزاره 4 پ م – موزه ملی ایران

Sialk painted pottery vessel - fourth millenium B.C. - National museum of Tehran

 

بعدی>>