<<قبلی<<

تپه سیلک

کاسه با بدنه زاویه دار- تپه سیلک- هزاره 4 پ م – موزه ملی ایران

Sialk painted pottery - fourth millenium B.C. - National museum of Tehran

 

بعدی>>