<<قبلی<<

تپه سیلک

teppe sialkکوزه سفالی از دوره سیلک3- 6000تا5000 پیش از میلاد- موزه باستان شناسی دانشگاه مک کواری سیدنی- تصویر حمید صدقی نژاد

Pottery jar- Sialk III - 6000 to 5000 B.C. Macquarie uni Sydney

 

بعدی>>