<<قبلی<<

تپه سیلک

ظرف سفالی- تپه سیلک- هزاره اول پیش از میلاد – موزه ملی ایران

Sialk pottery - first millenium B.C. - National museum of Tehran

 

بعدی>>