تپه سیلک

ظرف سفالی منقوش- سیلک- هزاره چهارم پیش از میلاد – موزه ملی ایران

Sialk painted pottery - fourth millenium B.C. - National museum of Tehran

 

بعدی>>