ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

شهر سوخته

 

 

 

 

 

<< Previous
نمونه سفال مكشوف از شهر سوخته
Next >>
اطلس تاریخ ایران