ایران در پیش از تاریخ
قره تپه سفال با نقش زرافه- دوره نوسنگی

 

 

 

 

 

 

ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی

این تپه در روستای جوكین از توابع شهریار در 40 كیلومتری جنوب غرب تهران قرار دارد. سفالهای به دست آمده از این تپه بسیار زیبا هستند. سفالهایی كه چه با حفاری مجاز چه به صورت غیر مجاز بیرون آمده اند موزه های نقاط مختلف جهان را زینت بخشیده اند.
خانه های تپه در غرب آن ساخته شده اند و در شرق تپه محلی برای دفن مردگان قرار دارد. خانه ها خشتی بودند كه خشت آنها قبل از مصرف مقداری حرارت دیده بود. همچنین از گل اخری برای رنگ آمیزی دیوارها استفاده می شد. اثر چند كوره هم در روستا پیدا شده است. سفالهای این تپه باستانی دست ساز و خشن هستند ولعاب گلی غلیظ دارند و نقوش تزیینی آنها را خطوط هندسی تشکیل می دهند. بز كوهی روی سفالها دیده می شود و روی یكی از سفالها نقش یك زرافه نیز كشیده شده است كه در نوع خود بی نظیر است.
دفن اجساد به صورتی بوده كه پاها بر ستون فقرات عمود باشد. جهت خاصی را برای دفن اموات خود در نظر نمی گرفتند. ساق پاها را از زانو خم می كردند و در امتداد ران می گذاشتند. دستها در امتداد بدن قرار داده می شد. در یك مورد دست یكی از اجساد در روی صورتش قرار گرفته بود. در گورها ظروف سفالی نیز قرار می دادند.

 

قره تپه شهریار

کاسه سفالی منقوش – شهریار تهران- هزاره پنجم پ م – موزه ملی ایران

 

 

 

 

اطلس تاریخ ایران