ایران در پیش از تاریخ
پیزدلی تپه هزاره چهارم پیش از میلاد

 

 

 

این تپه باستانی در 6 كیلومتری شمال شرق تپه حسنلو قرار دارد. ساكنان این تپه خانه های خشتی می ساختند. سفالهای بسیار شاخص این منطقه، دست سازو خشن هستند. سفالهای منقوش شش نوع طرح دارند كه به سفال پیزدلی معروف هستند. سردوك، درفش و اشیای سنگی نیز در این محل كشف شده است. از لحاظ گاهنگاری دوره زندگی در این تپه در مرحله بعد از دالما تپه قرار می گیرد و به 3800 تا 3500 پیش از میلاد بر می گردد.

 
اطلس تاریخ ایران
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی