/head>  
 
ایران پیش از تاریخ
غار پبده دوره پارینه سنگی

غار پبده در 24 كیلومتری شمال لالی در استان خوزستان قرار دارد وسالها تصور میشد که قدیمی ترین زیستگاه بشر در ایران است كه تاكنون شناسایی شده است. در این غار حفاری علمی ابتدایی در سال 1949 توسط پروفسور گیرشمن انجام شد.در آن سال وی اعلام کرد که این غار قدیمی ترین زیستگاه بشر در ایران است ولی با حفاریهای موفقی که در چند دهه گذشته انجام شده است، باستان شناسان مناطق دیگری را کشف کرده اند و اکنون دیگر این غار را قدیمی ترین زیستگاه نمیدانند.

به گفته مردم محلی طول غار بیش از ده كیلومتر است.البته لازم به توضیح است كه شهر لالی شهر كهنی نیست و آنرا در صد سال اخیر برای استقرار كاركنان شركت نفت ساخته اند. این شهر مركز خرید عشایری است كه از خوزستان شمالی به مركز زاگرس كوچ میكنند

 

 
اطلس تاریخ ایران
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی