ایران در پیش از تاریخ
تپه ازبكیهزاره هفتم پیش از میلاد

 

 

 

 

 

این تپه باستانی در دشت ساوجبلاغ كرج قرار دارد. تا چند سال پیش رود خرآب كه انشعابی از رود كردان است از كنار تپه می گذشته است ولی هم اكنون تغییر مسیر داده و جای آن را نهری سیمانی گرفته است. آثار به دست آمده از این منطقه متعلق به نیمه دوم هزاره هفتم پیش از میلاد است كه به دوره فلات قدیم مشهور است. در گورستانی در این منطقه آثاری از عصر آهن نیز كشف شده است. چند قلعه عظیم خشتی نیز بر روی تپه های منطقه قرار دارد كه آخرین دوره آنها متعلق به دوره مادها است.

لوح گلی ابتدای دوره ایلامی کشف شده توسط یوسف مجیدزاده -موزه ملی ایران

 
اطلس تاریخ ایران

 

ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی - تصاویر: سایت میراث فرهفرهنگی