ایران در پیش از تاریخ
نمازگاه‌تپه ترکمنستان - هزاره دوم پیش از میلاد

 

 

 

 

 

 

 

 

نمازگاه تپه در کنار مرز ایران درون کشور ترکمنستان و در نزدیکی شهر عشق آباد قرار دارد. این تپه در دهه 1950 توسط باستان شناسان شوروی حفاری و لایه نگاری شد.
در این حفاری بناهایی کشف شدند از جمله یک بنای چهارگوش که دارای پنج اتاق بود.

قدیمی ترین آثار کشف شده در طبقه اول حفاری از نمازگاه به 3800پ م تعلق دارد.
آثار بدست آمده از نمازگاه4 متعلق به دوهزار و پانصد پیش از میلاد نشان از روستا نشینی دارند.
نمازگاه5 متعلق به ابتدای هزاره دوم پ م تا 1600پ م، تحول شهر نشینی را نشان می دهد. این تحول در آلتین تپه نیز دیده می شود اما به دلایل نامعلومی آلتین تپه در 160پ م متروک شد و نمازگاه عمده جمعیت خود را از دست داد.

 

مجسمه سفالی نمازگاه تپه

زن سفالی تپه نمازگاه

 
اطلس تاریخ ایران