ایران در پیش از تاریخ
موشه لان تپه(اسماعیل آباد)هزاره پنجم پیش از میلاد

 

این تپه باستانی در دشت ساوجبلاغ كرج در جنوب اتوبان تهران قزوین قرار دارد. در حفریات این تپه باستانی سطح خاك بكر مشخص نشده است. بناهای این تپه از خشت ساخته شده اند و كف اتاقها و سطح دیوارها را با كاهگل می پوشاندند. سفالهای این تپه دست ساز، قرمز با نقوشی به خطوط سیاه هستند. نقش حیوان مخصوصا پرنده بیشتر از نقش گیاه بر روی سفالها دیده می شود. كاسه ای مرمری از این تپه پیدا شده است كه كاملا شبیه كاسه مشابهی است كه در تپه زاغه كشف شده است. شباهت آنقدر است كه میتوان گفت هر دوی آنها را یك نفر ساخته است.

 

 

 

 

تپه موشلان

تپه موشلان  

 

تپه موشلان

تپه موشلان  

 

تپه موشلان

تپه موشلان  
تپه موشلان تپه موشلان
تپه موشلان تپه موشلان
تپه موشلان تپه موشلان
تپه موشلان
اطلس تاریخ ایران
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی