تپه خالصه-هزاره ششم پیش از میلاد

 

تپه خالصه به شکل مربع درون شهر خرم دره قرار دارد و 1537 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.  این تپه در سال 1382 به سرپرستی آقای ابوالفض عالی حفاری شده است.  ابزار سنگی ( تنها یک ابزار استخوانی) قطعات سفال و تکه های سنگ در پیمایش سطحی تپه به دست آمد. سفالهای تپه ساده و منقوش هستند و بیشتر در رنگ نارنجی قرمز و نخودی دیده میشوند که به دلیل دمای نا مناسب کوره داخل سفال خاکستری شده است.  نقوش سفالها شبیه دوره اول سیلک و زاغه است.  چند ساطور سنگی کوبنه شبه ساطور و سنگ مادر در این تپه یافت شده است. فن آوری تولید تیغه در این تپه دیده منی شود لذا احتمال میرود ابزار سنگی متعلق به قبل از دوره نوسنگی باشند.
احتمالا این تپه قدیمی ترین منطقه استقراری کشف شده در حوزه ابهر رود است و قدمت آن به هزاره ششم پیش از میلاد می رسد.

 
اطلس تاریخ ایران
 

تپه خالصه، کهن ترین استقرار پیش از تاریخی در حوزه آب ریز ابهر رود
باستان پژوهی » بهار 1386 - شماره 15 .
نویسندگان:علی بیگی، سجاد - خسروی، شکوه