قبرستان روستای کشیگ نیکشهر-4700 سال پیش ، عصر مفرغ
 
 

در سال 1391 در زمینی به وسعت 35هکتار در روستای کشیگ نیکشهر گورستانی مربوط به عصر مفرغ کشف شد. ظروف سفالی، اشیای مفرغی و دسته هاونهای سنگی بزرگ قدمت منطقه را تا 4700 سال پیش از میلاد به عقب برده اند. این منطقه باستانی در پی عملیات حفاری آبرسانی به روستایی که در 12 کیلومتری شمال نیکشهر قراردارد، به طور اتفاقی کشف شده است.

تعداد 20 گور در این منطقه کشف شده که معماری خاصی دارند. گورها دیوارهای سنگی و سقف مسطح سنگی دارند و در عمق یک و نیم متری از زمین قرار گرفته اند. گورها بسیار بزرگ و با ابعاد حدودی چهار در یک متر ساخته شده اند. آثار به دست آمده از این منطقه نشاندهنده ارتباط فرهنگی ساکنان باستانی آن با مناطق شمالی مانند بمپور هستند.

 

   
اطلس تاریخ ایران