منطقه كلاردشت - هزاره دوم پ م

 

 

 

 

 

باستان شناسان در حفاری های اخیر تپه باستانی کلاردشت به مدارکی از زندگی بشر در هزاره چهارم پیش از میلاد دست یافتند و احتمال می دهند در حفاری های آتی قدمت زندگی بشر در این منطقه به اوایل دوره نوسنگی برسد. از منطقه کلاردشت آثار زیبای گوناگونی بدست آمده که بیشتر آنها از یک محوطه یافت شده است. این محوطه در دشت حاصلخیز مرتفعی قرار دارد که توسط کوههایی محاصره شده است.

کلاردشت

دیگچه سفالی – کلاردشت- هزاره دوم پیش از میلاد – موزه آذربایجان

 
 
 
اطلس تاریخ ایران