ایران در پیش از تاریخ
مسجد کبود تبریز هزاره دوم و اول پیش از میلاد

 

 

 

 

 

در کنار مسجد کبود تبریز، گورستانی از عصر آهن متعلق به 1500 سال پیش از میلاد کشف شده است. این محوطه در دو دهه اخیر حفاری شده و آثار بدست آمده از آن به صورت سایت موزه به نمایش گذاشته شده اند.
در کنار اجساد دفن شده، کوزه های غذا و هدایای قرار داده شده است. در سال 1378 یک گور دونفره کشف شد و اجساد آنرا به موزه آذربایجان منتقل کرده اند. در کنار زنان اشیای تزیینی و در کنار مردان ابزار جنگی قرار دارد. جسد نوزاد و جنین نیز در این گورستان کشف شده است. برخی اجساد در این گورستان تدفین ثانویه شده اند. یعنی آنها را ابتدا در محل دیگری دفن کرده بودند و پس از مدتی اسکلت آنها را به این گورستان انتقال داده اند. این موضوع می تواند نشانه ای از تقدس این محل باشد.

 

 

 

 

مسجد کبود تبریز مسجد کبود تبریز
مسجد کبود تبریز مسجد کبود تبریز
مسجد کبود تبریز مسجد کبود تبریز
مسجد کبود تبریز مسجد کبود تبریز
اطلس تاریخ ایران
تصاویر: حمید صدقی نژاد