ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

منطقه باستانی جیرفت

شهر کهن جیرفت

 

<< قبلی
شی سنگی احتمالا ساخت جیرفت - یافت شده در اور
بعدی >>