ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

منطقه باستانی جیرفت

شهر کهن جیرفت

 

<< قبلی
ظروفی که در اور کشف شده اند و احتمالا ساخت جیرفت هستند
بعدی >>