ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

منطقه باستانی جیرفت

شهر کهن جیرفت

 

<< قبلی
ظرف سنگی که در سال 1960 در معبد ایننا در نیپور کشف شد و به 2600 پیش از میلاد تعلق دارد. در آن زمان کسی از وجود جیرفت خبر نداشت. در مقام مقایسه میتوان اسن ظرف سنگی را ساخت جیرفت دانست که به نیپور برده شده است. در این صورت معبد ایننا در نیپور میتواند همان معبدی باشد که با کمک گرفتن از منابع اولیه و صنعتگران جیرفت ساخته شده است.
بعدی >>
تصویر