ایران در پیش از تاریخ
غار كمربند و هوتو هزاره دهم تا اول پیش از میلاد

 

 

 

غار كمربند غاری آهکی است. نزدیك غار رگه های سنگ چخماق وجود دارد و ساكنان آن برای تولید ابزار خود مجبور به تهیه مواد خام از دور دست نبودند. ساكنان کمربند در دوره نوسنگی شكارگر غزال و در دوره فراپارینه سنگی شكارگر فك بودند. سفال، ادوات استخوانی از استخوانهای گوسفند، بز، گاو، ابزارهای سنگی مانند تیغه وسنگ چخماق در غار به دست آمده است. سفالهای كمربند از نوع پوك، ترد و دست ساز هستند و شاموت گیاهی زیادی دارند. ابزارهای سنگی مكشوفه نیز اكثرا از جنس چخماق هستند. آزمایش كربن سالیابی های مختلفی از یافته های این غار را مشخص كرده كه از سال حدود 10325 تا 5330 پیش از میلاد بوده اند.

 

 

 

 

هوتو در 100 متری بالای غار كمربند قرار دارد و در آن آثار شكارگران گرگ و فك كه همزمان می زیسته اند به دست آمده است. اسكلت فردی در غار پیدا شد كه بدن آن از بین رفته بود و آرواره های بسیار محكمی دارد. دو جمجمه زن نیز در عمق 9.15 متری كشف شده است. سفالهای دو غار هوتو و کمربند تقریبا شبیه هم هستند. آزمایش كربن بر یافته های غار، بازه زمانی بین 9910 پیش از میلاد تا 730 میلادی را مشخص كرده ست.

 

 
غار كمربند و هوتو
غار كمربند و هوتو
غار كمربند و هوتو غار كمربند و هوتو
غار كمربند و هوتو غار كمربند و هوتو
تصویر: اطلس تاریخ ایران