ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه حسنلو

تپه حسنلو

 

 

 

 

 

<<قبلی
اشیای یافت شده از تپه حسنلو - موزه ارومیه
بعدی >>
تصویر: حمید صدقی نژاد