ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه حسنلو

تپه حسنلو

 

 

 

 

 

تصویر قبلی
آبجوش سنگی- سده نهم پیش از میلاد- موزه مترو پولیتن
تصویر بعدی >>
-