ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه حسنلو

تپه حسنلو

 

 

 

 

 

تصویر قبلی
شی برنزی تپه حسنلو- موزه مترو پولیتن- سده نهم پیش از میلاد
تصویر بعدی >>