ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه حسنلو

تپه حسنلو

 

 

 

 

 

تصویر قبلی
آبجوش سفالی حسنلو-هزاره دوم پیش از میلاد- موزه آذربایجان تبریز
تصویر بعدی >>
تصاویر حمید صدقی نژاد