اطلس تاریخی ایران

 

 

 

بوینی یوغون

بوینی یوغون

 

 

 

 

 

تصویر قبلی
تپه ای كه قلعه بوینی یوغون بر فراز آن قرار دارد. دید از سمت روستای كورعباسلو
تصویر بعدی >>