اطلس تاریخی ایران

 

 

 

بوینی یوغون

بوینی یوغون

 

 

 

 

 

تصویر قبلی
استخرهای بالای كوه كه در دل كوه سنگی كنده شده اند
تصویر بعدی >>