اطلس تاریخی ایران

 

 

 

بوینی یوغون

بوینی یوغون

 

 

 

 

 

تصویر قبلی
برج و باروهای بازمانده در قلعه بوینی یوغون
تصویر بعدی >>