ایران در پیش از تاریخ
قلعه بوینی یوغون -سه هزار سال پیش

 

 

 

 

دژ بوینی یوغون بر روی صخره های استوار كوهی به همین نام قرار دارد. این كوه از عظمت و صلابت خاصی برخوردار است و صخره های جنوبی و غربی آن از حصانت خاصی برخوردار است و كاملا نفوذ ناپذیر مینماید. قلعه در كنار دهكده كور عباسلو واقع شده ، این دهكده 11 كیلومتر با شهر نیر فاصله دارد و در سمت جنوب شرقی آن واقع شده است . دهكده دیگری موسوم به دوشانلو به فاصله كمی از این دژ در مشرق آن قرار گرفته است. گرچه تخریبهای متعدد روزگار اعم از انسانی آب و هوایی و زلزله عمدتا بر دیوارهای این دژ رحمی ننموده است با وجود این آثار برج و باروهای بیرونی و درونی دژ تا ارتفاع قابل ملاحظه ای پا بر جا مانده و در مواردی نیز پوشانده شده و یا از بین رفته است. دیوارهای دژ از سنگ ساخته شده اند به ویژه جدار بیرونی آنها از سنگهای درشت ساخته شده و جداره داخلی سنگچین از سنگهای مختلف است . قطر دیوارهای دفاعی قلعه از حدود دو متر تا در مواردی بیش از پنج متر است. در قسمت شمالی روی قلعه ارتفاع جداره های فضاهای داخلی تا حدودی قابل تشخیص است. از جمله میتوان وجود یك فضا به طول 280سانتیمتر را نام برد كه سطح صخره ای سطح آن صاف نگردیده است و شاید به عنوان انبار آذوغه كاربرد داشته است. عمده مصالح به كار رفته در این دژ در درجه اول سنگ و ساروج است ، ملات و ساروج عامل چسباننده سنگها به خوبی در طول زمان قابلیت خود را برای چنین تاسیساتی نشان داده است .به دلیل كوهستانی بودن آب و هوای منطقه وجود فصل بارش به ویژه برف در ماههای سرد بناهای داخلی تا ارتفاع معینی با سنگ و ساروج و روی آنها با آجر و خشت برپا شده است.
این قلعه به 3000 سال پیش یعنی اواخر دوره مانایی و اوایل دوره هخامنشی تعلق دارد. قرار است این محل را سازمان میراث فرهنگی به سایت موزه تبدیل كند

 

 

 

 

قلعه بوینی یوغون
قلعه بوینی یوغون
قلعه بوینی یوغون
 
قلعه بوینی یوغون
قلعه بوینی یوغون
قلعه بوینی یوغون
قلعه بوینی یوغون قلعه بوینی یوغون قلعه بوینی یوغون
قلعه بوینی یوغون   قلعه بوینی یوغون
اطلس تاریخ ایران
تصاویر - حمید صدقی نژاد