گوی تپه -از هزاره چهارم پیش از میلاد
 
 

گوی تپه یكی از اولین مناطق حفاری شده در شمال غرب ایران است كه فرهنگ عصر مفرغ را نمایان كرده و لایه های آن به هزاره سوم پیش از میلاد تا دوره آهن 2 تعلق دارد. سفالهای گوی تپه طرحهای هندسی مشبك و مثلثی دارند و نقوش حیوانی مانند پرنده و گوزن بر آنها دیده می شود.

گوی تپه

شی استخوانی گوی تپه آذربایجان غربی- هزاره دوم پ م – موزه ملی ایران

 
اطلس تاریخ ایران
 
منبع: عصر مفرغ ایران - حسن طلایی