ایران در پیش از تاریخ
گوهر تپه هزاره سوم تا اول پیش از میلاد

گوهر تپه در حوالی بهشهر قراردارد و باستان شناسان در آنجا آثار كوره های ذوب فلز كشف كرده اند كه متعلق به اوایل هزاره اول پیش از میلاد است. پیش از این در مازندران سنگهای آهن كشف شده بود، ولی تا كشف كوره ذوب فلز نمی شد بر دستیابی اهالی این منطقه به صنعت فلز كاری نظر قطعی داد. با توجه به كوره های سفال و ذوب فلز، این منطقه صنعتی بوده است.
نكته جالب اینكه بادهای غربی شرقی در محل جریان دارد و ساكنان آن كوره های خود را در قسمت شرقی ساخته بودند تا دود كوره ها وارد منازل مسكونی آنها نشود. دو دوره تاریخی این تپه مربوط به هزاره سوم و هزاره اول پیش از میلاد است.

 

سایت موزه گوهر تپه
در این محل به كوشش سازمان میراث فرهنگی موزه سرباز باستان شناسی افتتاح شده است .بازدیدكنندگان میتوانند آنچه را كه باستان شناسان از دل خاك بیرون آورده‌اند را مشاهده كنند .نحوه تدفین و اجناسی كه در گذشته كنار مردگان قرار داده میشد در این موزه دیده میشود

اطلس تاریخ ایران
ماخذ : سایت خبری میراث فرهنگی