ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

گودین تپه

گودین تپه

 

 

 

 

 

<< Previous
سفال گودین تپه
Next >>
تصویر حمید صدقی نژاد