ایران در پیش از تاریخ
تل قزیر هزاره پنجم پیش از میلاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تل قزیر در شرق اهواز و شمال شرقی رامهرمز در بخش کوهستانی خوزستان قرار دارد و از اولین اقامتگاههای ایلامی است. در این محل یکی از اولین آثار خط ایلامی مربوط به 3100 تا 2900 پیش از میلاد بدست آمده است

تل قزیر

 
اطلس تاریخ ایران

CDLI