گنج پر گیلان-پارینه سنگی آغازین - 300 هزار سال پیش

در نزدیکی رود کلورز در اطراف رودبار گیلان در بستر سفید رود، چند محوطه استقراری پارینه سنگی آغازین کشف شده که در فضای باز قرار دارند و در سال 1381 مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار ساخته شده در این محل همانند تبر، ساطور و تراشه از نوع آشولی هستند و از سنگ های رودخانه درست شده اند. گنج پر یکی از کهن ترین سکونتگاه های شمال ایران است و احتمالا زندگی بشر در این مکان، بیش از 300 هزار سال قدمت دارد. در کنار این محوطه، آثاری از دوره های مختلف پیش از تاریخ تا دوره های تاریخی نیز کشف شده است.

 

 
   
اطلس تاریخ ایران