ایران در پیش از تاریخ
منطقه فراش سد سیمره-هزاره سوم پیش از میلاد

 

 

 

 

 

 

منطقه فراش در کنار دریاچه سد سیمره قرار دارد. سد که به تازگی ساخته شده است در سال 93 آبگیری شده است و مناطق تاریخی اطراف خود را به زیر آب برده است. در آخرین ماههای حفاری منطقه فراش تعدادی لوله سفالی متعلق به 3000 سال پیش کشف شد. این منطقه در ساحل شرقی رود در مرز استان لرستان قرار گرفته است. این لوله ها که آب رودخانه را به محلی نامشخص انتقال می دادند توسط مصالح محلی تحکیم شده بودند. 

مشابه این لوله ها در منطقه چغامیش نیز دیده شده بود.سیستم لوله کشی فراش آب رود را انتقال نمی دهند. هییت باستان شناسی جستجو را برای کشف منبع آب این خط لوله آغاز کرد و موفق به پیدا کردن یک آبراهه شد در بدنه کوه کنده شده بود. 

لوله ها در همین محل ساخته شده بودند. پیش از این نیز قطغات سفالی نامشخصی در محل کشف شده بود اما کسی نمی دانست کارآیی آن چیست. اکنون می دانیم به هم پیوستن این قطعات سفال لوله های انتقال آب را تشکیل می دهند. تعداد دیگری قطعات سفالی نیز کشف شده اند که حالتی دیگر دارند و احتمالا از آنها برای تقسیم آب یا کارهای دیگر در خط لوله استفاده می کردند.

 

آبرسانی 5000 ساله در منطقه فراش سد سیمره

آبرسانی 5000 ساله در منطقه فراش سد سیمره

آبرسانی 5000 ساله در منطقه فراش سد سیمره

آبرسانی 5000 ساله در منطقه فراش سد سیمره

آبرسانی 5000 ساله در منطقه فراش سد سیمره

آبرسانی 5000 ساله در منطقه فراش سد سیمره

 
اطلس تاریخ ایران
تصاویر از روزنامه همشهری