ایران در پیش از تاریخ
دالما تپه هزاره پنجم و چهارم پیش از میلاد

 

 

 

 

 

این تپه باستانی در جنوب غربی دریاچه ارومیه و پنج كیلومتری جنوب غرب تپه حسنلو واقع شده است. دیوار خانه های این تپه با چینه ساخته شده و گاهی از ملات بسیار نازك کاهگل استفاده شده است. منازل این منطقه واحدهای مستقلی بودند كه در اطراف یك حیاط ساخته می شدند. سفالهای منطقه دست ساز، ساده، منقوش، با تزیینات افزوده و با لعاب گلی غلیظ هستند. اشیای گوناگونی نیز در این تپه باستانی كشف شده است مانند تیغه های سنگی، دسته هاون، ظروف سنگی، سردوك ها، درفش و غیره. اجساد چهارده كودك در زیر خانه ها كشف شده است ولی اجساد افراد بزرگ سال در این محل هنوز كشف نشده اند. تاریخ زندگی در این روستا را میتوان بین پنج هزار تا چهار هزار سال پیش از میلاد دانست.

دالما تپه

ظرف سفالی- دالما تپه آذربایجان- هزاره پنجم پ م – موزه ملی ایران

 

 

 

 

 

اطلس تاریخ ایران
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی