ایران در پیش از تاریخ
تپه چغامیش

 

 

 

تپه چغامیش

 

 

 

 

 

ظرف سفالی منقوش دسته دار-چغامیش- هزاره چهارم پیش از میلاد- موزه ملی ایران

-