ایران در پیش از تاریخ
تپه چغابنوت هزاره هشتم تا چهارم پیش از میلاد-اولین آثار نگارش در فلات ایران

 

 

 

 

 

این تپه كوچك در 6 كیلومتری تپه چغامیش قرار دارد. در سال 1976 هییت باستان شناسی دانشگاه شیكاگو در حال حفاری در تپه چغامیش بود كه تیغه بلدوزری در تپه چغابنوت آثاری باستانی را از زیر خاك بیرون آورد. هییت حفار به آن محل می روند و حفاری در آنجا را در دستور كار خود می گذارند. حفاری در این محل آثار مختلفی از دوره های سوزیانا را از دل خاك بیرون آورد. آثار به دست آمده مربوط به دوره سوزیانای قدیم، میانه و سوزیانای عتیق هستند.

قدیمی ترین آثار دشت شوش از این محل بدست آمده که متعلق به 7200 پ م است. آثار متعلق به سوزیانان قدیم شامل ابزار سنگی ، محل آتش که در زمان کنده شده بود و در کنار آن اقراد اسکان داده شده بودند، مجسمه های گلی و توکن های شمارشی بود.

بیشترین آثار معماری مربوط به دوره سوزیانای میانه است. از این دوره در این محل ساختمانهای گرد به همراه كوره می ساختند و كفهای خانه را با گل اندود می كردند. اشیای به دست آمده سفالهایی به شكل پیاله، كاسه های ساده، كاسه های با بدنه مقعر وسبوهای با گردنبند بلند بودند. در برخی موارد آثاری از صفحات صاف گلی پخته دیده شد كه یك سمت آنرا با دقت صاف كرده بودند. این سمت صاف آماده علامت گذاری بود و بعضی از پلاكها با ناخن علامتگذاری شده اند. این آثار كه در نوع خود بی نظیر است نشاندهنده اولین آثار نگارش در این منطقه است.

نتایج آزمایش كربن 14 سالهای بین 7000 تا 3700 پیش از میلاد را نشان می دهند.

 

 
اطلس تاریخ ایران
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی