ایران در پیش از تاریخ
تپه سنگ چخماق -نوسنگی

 

 

 

 

 

محوطه باستانی سنگ چخماق شامل چند تپه باستانی در شمال شهر بسطام قرار دارد. ابتدا در این منطقه دهکده ای در دوره نوسنگی بدون سفال حدود 6500 سال پیش از میلاد تشکیل شد. سفال های بدست آمده از تپه شرقى قرمز رنگ، با نقوش هندسى ساده هستند. ظروف شامل کاسه، بشقاب، کاسه‌هاى گود و دیگ است. مجسمه‌هاى سنگى و گلی، ادوات و ابزارى مانند سوزن، درفش، کفگیر، آویزهائى از جنس شاخ و استخوان، ادوات سنگى شامل خراشنده، تیغه داس، ادوات ریز، تبرها و تیشه‌هاى صیقل داده شده از این محوطه کشف شده اند. بیشتر آثار بدست آمده از این منطقه در موزه توکیو نگه داری می شوند.

 

 

 

 

 

تپه سنگ چخماق بسطام تپه سنگ چخماق بسطام
تپه سنگ چخماق بسطام تپه سنگ چخماق بسطام
اطلس تاریخ ایران
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی