ایران در پیش از تاریخ
غار آرنیهزاره چهارم پیش از میلاد

 

 

 

 

 

 

 

 

روستای آرنی در جنوب کشور امروزی ارمنستان قرار دارد . در کنار این روستای یک غار پیش از تاریخ به نام غار آرنی1 واقع شده که در سالهای اخیر توسط گروه باستان شناسی ارمنی-ایرلندی حفاری شده است و آثار بسیار جالبی از هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد از آن کشف شده است. حفاری ها با بودجه و همکاری دانشگاه یو سی ال ای و مجله نشنال جئو گرافی انجام شده است.

غار آرنی ارمنستان

در این غار دو مورد خاص کشف شده است. یکی کفشی متعلق به5500 سال پیش و دیگری کارگاه شراب سازی 6000ساله که قدیمی ترین در نوع خود در دنیا است. آثار کشف شده در این غار نشان میدهند که غار از دوره نوسنگی تا قرن12 میلادی مورد استفاده قرار میگرفته است. کارگاه شراب سازی و کفش متعلق به دوره کلکلوتیک هستند.
در حفاریهای سال 2007-8 سه گور خمره کشف شدند که درون آنها استخوانهای اجساد 9تا16 سال آدمی قرار داشتند. همچنین یک خنجر فلزی، تفاله سی نوع میوه، پودر غلات، طناب، لباس ، پارچه و کلاه نیز در حفاریها کشف شدند.

غار آرنی ارمنستان

لنگه کفش چرمی یافت شده در غار با شماره کفش 37 امروزی برابر است و مشخص نشده است که کفش مردانه بوده یا زنانه.آزمایش رادیو کربن عمر کفش را به 3500 سال پیش از میلاد بر میگرداند. به این ترتیب از کفشهای مرد یخی ایسلند و استون هنج و اهرام مصر قدیمی تر است
دستگاه شراب کشی این غار بر اساس آزمایشهای رادیو کربن به 4100 تا 4000 پیش از میلاد تعلق دارند. در کنار خمره های شراب، لیوانها و لوله های سفالی و تخم انگور نیز یافت شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده در آن زمان انگور را ابتدا با پا له میکردند و سپس آب انگور را به مخازنی با حجم 15 گالن انتقال میدادند.
متخصصان ساکنان این غار را از اقوام کورا آراکس
میدانند. جالب توجه اینکه با توجه به نزدیکی این غار به مرکز فلات ایران و اینکه تا چند دهه پیش درون ایران قرار داشته بود، هیچ یک از باستان شناسان حفار غار آرنی مایل به مقایسه آثار به دست آمده در این غار با فرهنگ ایران نیستند. کفش را با آثار یافت شده از آمریکای شمالی و ایرلند همسان دانسته اند ، ولی مقایسه ای بین آن و آثار مشابه در ایران نکرده اند

غار آرنی ارمنستان

غار آرنی ارمنستان

 

 

 

 

اطلس تاریخ ایران
ماخذ : سایت ویکیپیا