ایران در پیش از تاریخ
 
تپه آنو هزاره پنجم پیش از میلاد-نقطه آغازین كوچ به فلات ایران

تپه آنو در جنوب شرقی شهر عشق آباد - اشك آباد قرار دارد. این تپه از چهار دوره تشكیل شده است. دوره قدیمی تر از هزاره پنجم شروع میشود و سفال این دوره بسیار شاخص است . از طریق تپه حصار وارد ایران میشود و در سیلك نیز دیده میشود. در هزاره چهارم تا سوم پ م فرایند زن سالاری به مرد سالاری تبدیل میشود. سفال آنو را در دوره های بعدی تاریخی میتوان در بلخ ، بخارا و مرو مشاهده كردو بدین ترتیب میتوان آنو را مركزی برای شروع مهاجرت به اطراف فرض كرد. این تپه را یكی از اولین مراكز فرهنگ ایران باستان میدانند

 

 

 

 

 

 

 

اطلس تاریخ ایران
ماخذ : سایت خبری آقای دكتر غیاث آبادی - ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی