ایران در پیش از تاریخ

تپه اهرنجان روستا نشینی- هزاره هفتم پیش از میلاد

 

 

 

 

 

این تپه در شمال غربی اهروان سلماس قرار دارد و آثار کشف شده در آن به 7000 سال پیش از میلاد و دوران استقرار دایمی در روستاها تعلق دارند. در حفاری ها لایه هایی از خاکستر در خاک کشف شده و باستان شناسان احتمال می دهند ساکنان این تپه از آن به عنوان کود استفاده می کردند.
در این تپه ابزار سنگی، استخوانی، سفالی و سنگ ابسیدین کشف شده است. سفال های این منطقه با عناصر هندسی تزیین شده اند و دست ساز به همراه شاموت گیاهی هستند. بعضی از کاسه های اهرنجان دارای لوله کوتاهی در زیر لبه هستند که نمونه آن تاکنون در هیچ محوطه باستانی دیگری کشف نشده است.

تعداد زیادی سنگ ابسیدین در این منطقه یافت شده که نشان از تجارت با کناره دریاچه وان دارد. سنگ های آسیاب یافت شده در این منطقه نیز گویای استفاده گسترده این آسیاب در این زمان است.

 

تپه اهرنجان

درفش های استخوانی- تپه اهرنجان سلماس- هزاره هفتم پیش از میلاد – موزه ارومیه

 

 

 

تپه اهرنجان

تپه اهرنجان

تپه اهرنجان

تپه اهرنجان

سنگ های آسیاب- تپه اهرنجان سلماس- هزاره هفتم پیش از میلاد – موزه ارومیه

 

اطلس تاریخ ایران