ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

تراشه بزرگ – پرورده یزد- 40 تا 200 هزار سال پیش – موزه ملی ایران

Levallois technique from Yazd, 40k to 200k years BC- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad