ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

تیزه موستری- ارسنجان- موزه ملی ایران

Mousterian stone tool from Arsanjan - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad