ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

تیغه سنگی- علی تپه- فراپارینه سنگی- موزه ملی ایران

Ali teppe stone tools- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad