ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

دندانهای آسیای اسب سان غار وزمه کرمانشاه – 10 تا 70 هزار سال پیش

Horse tooth from Vazmeh cave from Kermanshah 10k to 70k ears BC- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad