ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

استخوان بند انگشت خرس-غار وزمه کرمانشاه- 70 تا 40 هزار سال پیش- موزه ملی ایران

Bear bone from Kermanshah 10k to 70k Years BC- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad