ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

دندان کفتار غار وزمه کرمانشاه-70 تا 10 هزار سال پیش- موزه ملی ایران

Animal tooth from paleothic cave from Kermanshah 10k to 70k Years BC- National museum of Tehran

 

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad