ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

بخشی از آرواره یک گوشتخوار- غار وزمه کرمانشاه – 10 تا 70 هزار سال پیش

Animal bone from paleothic cave from Kermanshah 10k to 70k Years BC- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad