ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

تیزه سنگی- غار یافته – 18 تا 40 هزار سال پیش- موزه ملی ایران

Levallois technique stone tool from Kermanshah 18k to 40k years BC- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad