ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

خراشنده انتهایی تیغه- غار ملاورد کرمانشاه – 18 تا 40 هزار سال پیش – موزه ملی ایران

Stone tool from Kermanshah 18k to 40k Years BC- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad